เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ                 นางสาว ณัฐสิมา  ปิ่นมณี
ชื่อเล่น            อุ้ม
เกิด                14  กันยายาน  2537
คติประจำใจ      มุ่งมั่นและจะทำต่อไป
กำลังศึกษา      คบ.1 ภาษาอังกฤษ  หมู่ 2
รหัสนักศึกษา    564102122

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น