เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557

บทความเกี่บวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
     เทคโนโลยีสารเทศ คือ เทคโนโลยีในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานจัดการกับข้อมูล ข่าวสาร หรือที่เรียกว่าสารสนเทศศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสาเทศเป็นศาสตร์ที่ใหม่มาก และมีความสำคัญมากในสังคมปัจจุบัน และถือว่าเป็นหนึ่งในสามศาสตร์หลัก (เทคโนโลยีสารสนเทศ เทศโนโลยีนาโน เทคโนลีชีวภาพ) ที่ถูกกล่าวว่าจะมีผลต่อสังคมในอนาคตมากที่สุด โดยปัจจุบันมีผู้กล่าวถึง เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวาง โดยเราจะรู้จักกันทั่วไปในชื่อสั้นๆว่า ไอที(IT)
 

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ                 นางสาว ณัฐสิมา  ปิ่นมณี
ชื่อเล่น            อุ้ม
เกิด                14  กันยายาน  2537
คติประจำใจ      มุ่งมั่นและจะทำต่อไป
กำลังศึกษา      คบ.1 ภาษาอังกฤษ  หมู่ 2
รหัสนักศึกษา    564102122